Xu hướng kiến trúc văn phòng "Green"

Xu hướng kiến trúc văn phòng "Green"

Không biết bạn tôi suy nghĩ đến từ khi nào, nhưng cách đây gần 5 năm, tôi biết rằng bạn chọn tên cho công ty là “Green”. Lúc đó, báo chí và mọi người có lẽ chưa quan tâm đến vấn đề “môi trường xanh” như bây giờ. Tôi đã rất thích và rất ấn tượng với cái tên này, không chỉ vì bạn là đồng môn.

Xu hướng kiến trúc văn phòng "Green"

Xu hướng kiến trúc văn phòng "Green"

Xu hướng kiến trúc văn phòng "Green"

Gần đây có dịp ghé lại văn phòng của công ty bạn, tôi thầm thán phục hơn, bởi cách tổ chức không gian làm việc tại đây đã thực hiện và theo được định hướng từ đầu của chính công ty.

Xu hướng kiến trúc văn phòng "Green"

Xu hướng kiến trúc văn phòng "Green"

Xu hướng kiến trúc văn phòng "Green"

Trên cái “nền” rất được tôn trọng giữ gìn của công trình cũ, anh em trong công ty đã tạo dựng nên cái mới, một môi trường làm việc phù hợp với tính chất công việc của mình nhất.

Xu hướng kiến trúc văn phòng "Green"

Xu hướng kiến trúc văn phòng "Green"

Xu hướng kiến trúc văn phòng "Green"

Khi trò chuyện, ngoài yếu tố môi trường, chúng tôi cũng nói nhiều về yếu tố “bền vững” – ở đây không phải theo nghĩa công trình được xây dựng kiên cố bền chắc, mà là yếu tố sử dụng, yếu tố thân thiện, quan tâm tôn trọng tính tương tác của con người với con người, con người với công trình, công trình với thiên nhiên… Để có được một kiến trúc đẹp đã khó, kiến trúc đó phải chứa đựng thêm những yếu tố này thì càng khó hơn. Nhưng… khó không có nghĩa là không thể.