Trung tâm nghệ thuật kỹ thuật số Sao Paulo

 

 
Trung tâm nghệ thuật kỹ thuật số Sao Paulo

 Hai văn phòng kiến trúc là PAX.ARQ và Vazquez Junqueira đã phối hợp với nhau tạo nên concept một công trình cho trung tâm SP CAD (trung tâm nghệ thuật kỹ thuật số của Sao Paulo), trong tương lai đây sẽ là trung tâm văn hóa của Sao Paulo.

Trung tâm nghệ thuật kỹ thuật số Sao Paulo

Với yêu cầu đặt ra cho công trình là nó cần tôn trọng các khái niệm về văn hóa, tính năng liên kết và sự hòa mình với các công trình đã có từ trước đó. Cách thức xây dựng công trình mà tác giả đặt ra là muốn đưa vào các mảng khoét hình học lớn, tại các phần khác nhau nhằm tạo ra cảm giác trực quan cho du khách tới tham quan.

Trung tâm nghệ thuật kỹ thuật số Sao Paulo Trung tâm nghệ thuật kỹ thuật số Sao Paulo

Các mảng khoét lớn này không hề ngẫu nhiên mà được tính toán kĩ càng, dựa trên tầm nhìn về các điểm tập trung ra quảng trường ngay phía trước nó.Các mặt tiền sẽ được phủ bằng một loại vật liệu cho kiểu cách không rõ ràng và thiếu liên kết,tạo ra một tấm phản xạ khổng lồ có thể giao tiếp với môi trường xung quanh theo ngôn ngữ khó hiểu mà nó đang thể hiện.

Thông tin dự án:

Kiến trúc sư: PAX.ARQ + Vazquez Junqueira Arquitetura
Địa điểm: São Paulo, Brazil
Diện tích sàn: 812 m²
Diện tích xây dựng: 4.850 m²
Năm: 2012

Ảnh: © PAX.ARQ

Trung tâm nghệ thuật kỹ thuật số Sao Paulo Trung tâm nghệ thuật kỹ thuật số Sao Paulo Trung tâm nghệ thuật kỹ thuật số Sao Paulo Trung tâm nghệ thuật kỹ thuật số Sao Paulo Trung tâm nghệ thuật kỹ thuật số Sao Paulo Trung tâm nghệ thuật kỹ thuật số Sao Paulo Trung tâm nghệ thuật kỹ thuật số Sao Paulo Trung tâm nghệ thuật kỹ thuật số Sao Paulo

Trung tâm nghệ thuật kỹ thuật số Sao Paulo

Trung tâm nghệ thuật kỹ thuật số Sao Paulo