Sự sáng tạo với những chiếc kẹp

Ý tưởng là sử dụng những chiếc kẹp giữ cùng các dụng cụ khác theo hai tiêu chí: giữ được đồ, thời trang mà vẫn đảm bảo sự đơn giản. Dựa vào đó, nhà thiết kế Samuel Weller đã đưa đến sản phẩm nội thất kết hợp giữa kim loại và gỗ.

 

Sự sáng tạo với những chiếc kẹp

 

Sự sáng tạo với những chiếc kẹp

 

Sự sáng tạo với những chiếc kẹp

 

Nhà thiết kế giải thích: "Các thành phần cấu tạo được chế tạo qua một thiết bị uốn cong nhờ máy tính điều khiển. Sau đó các thành phần đó sẽ được gài xuyên qua một lỗ nhỏ và chèn dưới các vật liệu chúng phải nâng đỡ, và cũng trở thành hệ thống chân đỡ cứng cáp cho các giá đỡ và các đồ vật nằm trên giá."

 

Sự sáng tạo với những chiếc kẹp

 

Sự sáng tạo với những chiếc kẹp

 

Sự sáng tạo với những chiếc kẹp

 

Sự sáng tạo với những chiếc kẹp

 

Sự sáng tạo với những chiếc kẹp

 

Sự sáng tạo với những chiếc kẹp