Markus Johansson: Đèn bạch tuộc Cirrata

 
Markus Johansson: Đèn bạch tuộc Cirrata


Markus Johansson: Đèn bạch tuộc Cirrata

 

Đèn Cirrata của Markus Johansson 

 

Johansson đã nghiên cứu rất nhiều vật liệu và kỹ thuật trong tiến trình hoàn thiện Cirrata. Trong bản mô tả dự án, Johansson chia sẻ: Kinh nghiệm và bất ngờ ngoài dự kiến dưới  đáy đại dương, chúng ta có thể gặp một sinh vật với nhiều xúc tua lượn dọc theo chiều sâu của khối nước và thắp sáng một khu vực nhỏ xung quanh nó. Một loài sinh vật ngạo nghễ, táo tợn, và từ đó không có gì khó khăn cho bạn nhận ra loài sinh vật này. Đó là loài sinh vật biển bạch tuộc. Và từ cảm nhận đó, tôi đã thiết kế đèn bạch tuộc Cirrata. Tôi thường gọi Cirrata là “ngọn đèn rực sáng giữa lòng đại dương tăm tối.” Đúng như vẻ tự nhiên của loài bạch tuộc dưới đáy đại dương vậy.

 

 

Markus Johansson: Đèn bạch tuộc Cirrata

 

Hai kích thước khác nhau

 

Markus Johansson: Đèn bạch tuộc Cirrata

 

Đèn bạch tuộc Cirrata lúc chiếu sáng

 

Markus Johansson: Đèn bạch tuộc Cirrata

 

Khuôn gỗ được sử dụng để tạo hình sản phẩm

 

Markus Johansson: Đèn bạch tuộc Cirrata

 

Mô hình nguyên mẫu

 

Xem thêm ảnh dưới đây:

 

Markus Johansson: Đèn bạch tuộc Cirrata
Markus Johansson: Đèn bạch tuộc Cirrata
Markus Johansson: Đèn bạch tuộc Cirrata
Markus Johansson: Đèn bạch tuộc Cirrata
Markus Johansson: Đèn bạch tuộc Cirrata
Markus Johansson: Đèn bạch tuộc Cirrata


Markus Johansson: Đèn bạch tuộc Cirrata
Markus Johansson: Đèn bạch tuộc Cirrata
Markus Johansson: Đèn bạch tuộc Cirrata