Kệ đựng đồ bằng gỗ sồi – Đức

Kệ đựng đồ bằng gỗ sồi - Đức

 

The Fundamental Shop , ở Đức  giới thiệu sản phẩm mới  là chiếc kệ góc tường được làm bằng gỗ sồi tự nhiên. Các khối gỗ vuông vắn có vân tự nhiên được xếp gắn chặt vào nhau với trật tự như hình . Chức năng mà nó nhấn mạnh là đựng các đồ vật ở vị trí góc tường, trên tường với khối hình khác nhau.

 

 

Kệ đựng đồ bằng gỗ sồi - Đức

 

Kệ đựng đồ bằng gỗ sồi - Đức

 

Kệ đựng đồ bằng gỗ sồi - Đức

 

Kệ đựng đồ bằng gỗ sồi - Đức