I-pot modul – hệ thống giá cây trồng trong nhà của Supercake

I-pot modul - hệ thống giá cây trồng trong nhà của Supercake

 

Đội thiết kế của Supercake  vừa gửi hình ảnh mới về modul giá cây trồng với tên gọi Ipot. Một hệ thống giá dễ dàng lắp ghép tháo dỡ để tạo ra nhiều hình dáng tùy theo cách lắp ghép của bạn. Những mẩu thanh ghép có tính toán về độ liên kết cao sẽ được lắp ráp khớp với nhau. Với dạng modul này, giá cây này sẽ hiển thị là một giá đơn hay giá lớn. Khung này cũng cho phép bạn tiết kiệm việc sắp xếp đồ.

 

 

I-pot modul - hệ thống giá cây trồng trong nhà của Supercake

 

I-pot modul - hệ thống giá cây trồng trong nhà của Supercake

 

I-pot modul - hệ thống giá cây trồng trong nhà của Supercake

 

Thêm túi vải dính che những chiếc chậu nữa. chiếc giá này sẽ trở nên thú vị hơn rất nhiều.

 

 

I-pot modul - hệ thống giá cây trồng trong nhà của Supercake

I-pot modul - hệ thống giá cây trồng trong nhà của Supercake