Ghế đôi mà là một

 

Ghế đôi mà là một

 

Đây là thiết kế đến từ Stockholm-Studio Vision, một thiết kế được miêu tả như sau : "Tôi đã phấn đấu để tạo ra một" thiết kế "hoặc xây dựng cấu trúc gấp khúc bằng cách sử dụng vài dòng thẳng bố trí hướng thay đổi ở bềgỗ để làm tăng nhận thức về chiều sâu."

 

 

 

Ghế đôi mà là một

 

Chiếc ghế này có độ ăn khớp với nhau.

 

Ghế đôi mà là một

 

Lúc tách rời 2 khối hình bạn có thể dùng nó cho 2 người ngồi.

 

 

Ghế đôi mà là một

 

Khi khớp 2 khối hình với nhau, nó có thể là 1 chiếc bàn học, hay 1 chiếc ghế đơn như bình thường.

 

 

Ghế đôi mà là một

 

Sử dụng miếng gỗ khác màu cho phép bạn có thể phân biệt được sự tồn tại của 2 khối hình.

 

 

Ghế đôi mà là một