Fractal Garden – Vườn di động nhờ những máng trượt

 

Fractal Garden - Vườn di động nhờ những máng trượt

 

Andrea Legge, Deborah Lewis và Murray Legge của Legge Lewis vừa hoàn thành ý tưởng về chiếc vườn di động nhờ những chiếc máng trượt. Legge đã đưa ra cơ hội, ý tưởng  tuyệt vời này để hình thành các khu vườn hiện đại. Đặt tên là Vườn Fractal, dự án nhằm mục đích xây dựng khu vườn hiện đại bằng cách đưa máng trượt hình một số viên kim cương có thể  trồng vây được. Được hỗ trợ bởi các bánh xe, các đa giác tứ giác cho phép bạn tùy biến khu vườn hiện đại , thách thức sự sáng tạo không ngừng. 

 

 

Fractal Garden - Vườn di động nhờ những máng trượt

 

Những hình dạng này cho phép bạn thay đổi vị trí dễ dàng và phân vùng màu sắc.

 

 

Fractal Garden - Vườn di động nhờ những máng trượt

 

Khối hình 3 chiều được tái hiện sinh động và gợi sự biến đổi không ngừng thách thức các nhà làm vườn sáng tạo.

 

 

Fractal Garden - Vườn di động nhờ những máng trượt

 

Fractal Garden - Vườn di động nhờ những máng trượt

 

Một hình dạng khác của vườn di động.

 

 

Fractal Garden - Vườn di động nhờ những máng trượt

 

Các máng trượt với những hình dạng định sẵn.

 

 

Fractal Garden - Vườn di động nhờ những máng trượt

 

Fractal Garden - Vườn di động nhờ những máng trượt

 

Fractal Garden - Vườn di động nhờ những máng trượt

 

Nhận xét