Độc đáo với sàn gỗ cong từ thân cây tự nhiên

Sàn gỗ cong là một phong cách riêng độc đáo cho các căn nhà, khu văn phòng, công trình thương mại và nhiều hơn nữa. Sàn gỗ cong thật đặc biệt, giống như nó được tạo ra từ mỗi thân cây, được cắt theo những đường cong tự nhiên của cây.

Các tấm không chỉ được dùng làm sàn nhà, họ cũng có thể được sử dụng để ốp tường, thậm chí trần. Có nhiều sản phẩm khác nhau của gỗ, màu sắc cho đến các vân gỗ, đặc biệt là một sản phẩm chắc bền cho bất kỳ thời tiết, nhiệt độ ở khu vực nào.

Độc đáo với sàn gỗ cong từ thân cây tự nhiên

Độc đáo với sàn gỗ cong từ thân cây tự nhiên

Độc đáo với sàn gỗ cong từ thân cây tự nhiên

Độc đáo với sàn gỗ cong từ thân cây tự nhiên

Độc đáo với sàn gỗ cong từ thân cây tự nhiên

Độc đáo với sàn gỗ cong từ thân cây tự nhiên

Độc đáo với sàn gỗ cong từ thân cây tự nhiên

Độc đáo với sàn gỗ cong từ thân cây tự nhiên

Độc đáo với sàn gỗ cong từ thân cây tự nhiên

Độc đáo với sàn gỗ cong từ thân cây tự nhiên

Độc đáo với sàn gỗ cong từ thân cây tự nhiên

Độc đáo với sàn gỗ cong từ thân cây tự nhiên

Độc đáo với sàn gỗ cong từ thân cây tự nhiên

Độc đáo với sàn gỗ cong từ thân cây tự nhiên

Nhận xét