[Đồ án sinh viên] Đồ án dựng hình 3D

Dựng hình 3D phòng ngủ và bếp

 

Tác giả: Đinh Thị Kim Xuân – Lớp A0908H – Arena Multimedia

 

[Đồ án sinh viên] Đồ án dựng hình 3D

 

[Đồ án sinh viên] Đồ án dựng hình 3D

 

[Đồ án sinh viên] Đồ án dựng hình 3D

 

[Đồ án sinh viên] Đồ án dựng hình 3D

 

 

Dựng hình 3D căn hộ

 

Tác giả: Thái Quang Khánh – A0908H – Arena Multimedia

 

[Đồ án sinh viên] Đồ án dựng hình 3D

 

[Đồ án sinh viên] Đồ án dựng hình 3D

 

[Đồ án sinh viên] Đồ án dựng hình 3D

 

 

Dựng hình 3D phòng làm việc

 

Tác giả: Huỳnh Cẩm Phước – A0908H –  Arena Multimedia

 

[Đồ án sinh viên] Đồ án dựng hình 3D

 

[Đồ án sinh viên] Đồ án dựng hình 3D

 

[Đồ án sinh viên] Đồ án dựng hình 3D

 

 

Các bạn thấy sao về các tác phẩm này??

 

Nếu bạn có những sản phẩm thiết kế do chính mình tạo ra và muốn chia sẻ với mọi người. Hãy gửi đến cho chúng tôi theo mẫu gửi bài tại đây hoặc theo địa chỉ nguyetpt@Nam Nội Thất hoặc info@Nam Nội Thất. Hãy cùng Nam Nội Thất đem đến cho bạn đọc những sản phẩm độc đáo nhất.

Nhận xét