Đèn dây tết / Johanna Landin

Đèn dây tết / Johanna Landin

 

Johanna Landin chủ nhân của thiết kế chia sẻ: “Tôi muốn sáng tạo một cái đèn đọc sách mà có thể mang đến bất cứ nơi đâu, và cũng khuyến khích mọi người đụng chạm vào nó hay mang nó theo bên mình.”

 

 

Đèn dây tết / Johanna Landin

 

Đèn dây tết được trưng bày ở Green House tại Stockholm Furniture từ ngày 09 – đến ngày 13 tháng hai năm 2010 cùng với 13 dự án thiết kế nội thất khác.

 

 

Đèn dây tết / Johanna Landin
 

Đèn dây tết / Johanna Landin
 

Đèn dây tết / Johanna Landin

Đèn dây tết / Johanna Landin
 

Đèn dây tết / Johanna Landin
 

Đèn dây tết / Johanna Landin

 

Xem thêm ảnh dưới đây:

 

 

Đèn dây tết / Johanna Landin
Đèn dây tết / Johanna Landin
Đèn dây tết / Johanna Landin
Đèn dây tết / Johanna Landin
Đèn dây tết / Johanna Landin
Đèn dây tết / Johanna Landin


Đèn dây tết / Johanna Landin
Đèn dây tết / Johanna Landin
Đèn dây tết / Johanna Landin

Mời các bạn tham khảo các thiết kế của Johanna Landin tại đây.

Nhận xét