Đám mây điện từ 6.000 bóng đèn thiết kế bởi Caitlind Brown

 Caitlind Brown hướng dẫn người tham gia bằng cách đứng bên dưới cấu trúc bóng đèn kéo đèn và tắt, tạo lên hình ảnh cực đẹp về hình ảnh nhấp nháy của đám mây điện

Đám may điện được sử dụng nghệ thuật tương tác đám mây điện cùng với 6.000 bóng đèn. Caitlind Brown mang đến sự một mới lạ trong đêm nghệ thuật đương đại tại lễ hội Calgary, Canada.

Các bạn cùng Namnoithat.com ngắm nhìn đám mây điện này nhé!

Đám mây điện từ 6.000 bóng đèn thiết kế bởi Caitlind Brown

Đám mây bao gồm 6000 bóng đèn được thiết kế thật độc đáo

Đám mây điện từ 6.000 bóng đèn thiết kế bởi Caitlind Brown

Khách hàng thích thú khi đứng dưới và tương tác vào thiết kế
Đám mây điện từ 6.000 bóng đèn thiết kế bởi Caitlind Brown

Dưới đấy là hình ảnh về thiết kế đám mấy điện
Đám mây điện từ 6.000 bóng đèn thiết kế bởi Caitlind Brown
Đám mây điện từ 6.000 bóng đèn thiết kế bởi Caitlind Brown
Đám mây điện từ 6.000 bóng đèn thiết kế bởi Caitlind Brown
Đám mây điện từ 6.000 bóng đèn thiết kế bởi Caitlind Brown
Đám mây điện từ 6.000 bóng đèn thiết kế bởi Caitlind Brown
Đám mây điện từ 6.000 bóng đèn thiết kế bởi Caitlind Brown
Đám mây điện từ 6.000 bóng đèn thiết kế bởi Caitlind Brown
Đám mây điện từ 6.000 bóng đèn thiết kế bởi Caitlind Brown
Đám mây điện từ 6.000 bóng đèn thiết kế bởi Caitlind Brown
Đám mây điện từ 6.000 bóng đèn thiết kế bởi Caitlind Brown
Đám mây điện từ 6.000 bóng đèn thiết kế bởi Caitlind Brown
Đám mây điện từ 6.000 bóng đèn thiết kế bởi Caitlind Brown

Đám mây điện từ 6.000 bóng đèn thiết kế bởi Caitlind Brown
Đám mây điện từ 6.000 bóng đèn thiết kế bởi Caitlind Brown
Đám mây điện từ 6.000 bóng đèn thiết kế bởi Caitlind Brown
Đám mây điện từ 6.000 bóng đèn thiết kế bởi Caitlind Brown
Đám mây điện từ 6.000 bóng đèn thiết kế bởi Caitlind Brown

Các bạn có thể xem chi tiết tại video dưới đây

Sáng tạo là không giới hạn

Nhận xét