Chiếc mắc áo từ mảnh xước gỗ

Chiếc mắc áo từ mảnh xước gỗ

Bạn sẽ làm gì với một mảnh gỗ nham nhở ? Vứt vào thùng rác hay tận dụng để nhóm lửa ?

Trong bài viết hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn một ý tưởng độc đáo tận dụng những vật bỏ đi trong nhà bạn.
 

Chiếc mắc áo từ mảnh xước gỗ

 
Mẫu màu vân  gỗ sử dụng
 

 

Chiếc mắc áo từ mảnh xước gỗ

 

Tận dụng những mảnh gỗ thừa  một

 
 

công ty đã sáng chế ra chiếc móc áo này.  Với chi phí $175 bạn sẽ bỏ ra để mua chiếc móc áo này hay là tự sáng tạo cho mình một sản phẩm tương tự thông qua những chi tiết kĩ thuật sau đây ?

 

Chiếc mắc áo từ mảnh xước gỗ

Chiếc mắc áo từ mảnh xước gỗ