Cân bằng và hài hòa trong thiết kế không gian bếp

Cân bằng và hài hòa trong thiết kế không gian bếp

 

Khi nói đến nội thất nhà bếp, điều thú vị nhất là cách tất cả các yếu tố liên kết với nhau để hình thành một không gian nấu lý tưởng. Nhà thiết kế người Ý Simone Micheli tạo ra một phiên bản hiện đại của đồ nội thất, nhà bếp cao cấp tuyệt vời “Sống và nấu ăn "Thiết kế của Tập đoàn Euromobil, bộ sưu tập nhà bếp được đặt tên là IT-IS kitchen . "Khởi tạo như một đáp ứng nhu cầu nhà bếp hiện đại, IT-IS Kitchen mang lại ánh sáng đến tận chỗ nấu. 

 

Cân bằng và hài hòa trong thiết kế không gian bếp

Cân bằng và hài hòa trong thiết kế không gian bếp

Cân bằng và hài hòa trong thiết kế không gian bếp

Cân bằng và hài hòa trong thiết kế không gian bếp

Cân bằng và hài hòa trong thiết kế không gian bếp

Cân bằng và hài hòa trong thiết kế không gian bếp

Cân bằng và hài hòa trong thiết kế không gian bếp

Cân bằng và hài hòa trong thiết kế không gian bếp

Cân bằng và hài hòa trong thiết kế không gian bếp

Cân bằng và hài hòa trong thiết kế không gian bếp

Cân bằng và hài hòa trong thiết kế không gian bếp

Cân bằng và hài hòa trong thiết kế không gian bếp

Cân bằng và hài hòa trong thiết kế không gian bếp

Cân bằng và hài hòa trong thiết kế không gian bếp

Cân bằng và hài hòa trong thiết kế không gian bếp

Cân bằng và hài hòa trong thiết kế không gian bếp

Cân bằng và hài hòa trong thiết kế không gian bếp

Cân bằng và hài hòa trong thiết kế không gian bếp

Cân bằng và hài hòa trong thiết kế không gian bếp

Cân bằng và hài hòa trong thiết kế không gian bếp

Cân bằng và hài hòa trong thiết kế không gian bếp

Cân bằng và hài hòa trong thiết kế không gian bếp

Cân bằng và hài hòa trong thiết kế không gian bếp

Cân bằng và hài hòa trong thiết kế không gian bếp

Cân bằng và hài hòa trong thiết kế không gian bếp

Cân bằng và hài hòa trong thiết kế không gian bếp

Cân bằng và hài hòa trong thiết kế không gian bếp

 

Nhận xét