Các nguyên tắc mới về thiết kế văn phòng (Phần 2)

  Các nguyên tắc mới về thiết kế văn phòng (Phần 2)



Nguyên tắc thiết kế 5: Thiết kế phải tính tới ảnh hưởng thấp nhất đến kết cấu, hoàn thiện và các không gian phụ trợ khác của tòa nhà
Các nguyên tắc hỗ trợ:

• Tránh các thiết bị và các chức năng không tương thích cho văn phòng của tòa nhà như xưởng in, phòng tối để rửa ảnh hay các nhà kho lưu trữ.
• Thiết kế đồ trong văn phòng phải tính đến tải trọng sàn, tổng công suất điện, hệ thống điều hòa, chiếu sáng, hệ thống thang máy… của tòa nhà. Tránh bố trí các công năng ảnh hưởng đến hệ thống an toàn hay các quy định của tòa nhà.
• Giảm thiểu các thiết bị hay đồ nội thất được gắn vào sàn, trần, tường của tòa nhà



Các nguyên tắc mới về thiết kế văn phòng (Phần 2)



Nguyên tắc thiết kế 6: Thiết kế phải tuân thủ các nguyên tắc và tiêu chuẩn
Các nguyên tắc hỗ trợ:

• Thiết kế phải phù hợp các tiêu chuẩn bắt buộc như không gian làm việc ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hay tính dễ dàng thoát hiểm
• Phải phù hợp với tiêu chuẩn của địa phương hoặc nước sở tại
• Thiết kế thống nhất với các hướng dẫn hay quy định tòa nhà
• Thiết kế phải đạt tiêu chuẩn cao nhất về nghề nghiệp.



Các nguyên tắc mới về thiết kế văn phòng (Phần 2)



Nguyên tắc thiết kế 7: Thiết kế bền vững
Các nguyên tắc hỗ trợ:

• Thiết kế phải có tính bền vững sinh thái (cộng đồng, năng lượng, vật liệu, nước thải- nước uống)
• Thiết kế có tính bền vững cho doanh nghiệp (Hiệu quả nhất chi phí, về văn hóa và giá trị cốt lõi doanh nghiệp)
• Dễ dàng bảo dưỡng duy tu như bảo dưỡng hệ thống điện, điều hòa, nước thải hay dễ dàng lau chùi.