30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P3)

Thiết kế gian hàng triển lãm cho công ty kiến trúc Burkhardt Leitner tại EuroShop 2011

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P3)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P3)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P3)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P3)

 

 

Thiết kế gian hàng triển lãm Green Home Design của Clei

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P3)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P3)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P3)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P3)

 

 

Thiết kế gian hàng triển lãm sản phẩm Telkomsel JavaJazz2013

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P3)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P3)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P3)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P3)

 

 

 

Thiết kế gian hàng triển lãm đồ nội thất Hafele

 

  30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P3)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P3)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P3)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P3)

 

 

 

Thiết kế gian hàng triển lãm London/Moscow

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P3)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P3)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P3)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P3)

 

 

Thiết kế gian hàng triển lãm cửa sổ cao cấp WICONA

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P3)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P3)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P3)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P3)

 

 

Thiết kế gian hàng triển lãm vật liệu nội thất LAGO

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P3)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P3)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P3)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P3)

 

 

Thiết kế gian hàng triển lãm nội thất nhà tắm SELV của hãng Dornbracht

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P3)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P3)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P3)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P3)

 

 

Thiết kế gian hàng triển lãm nội thất phòng tắm Catalan

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P3)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P3)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P3)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P3)

 

 

Thiết kế gian hàng triển lãm Ceramic của NG Kütahya Seramik tại Unicera 2013, Istanbul

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P3)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P3)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P3)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P3)

 

Xem thêm Gian hàng kiểu mới tại Autostadt ở Wolfsburg nước Đức.