30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P2)

Thiết kế gian hàng triển lãm Canon

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P2)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P2)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P2)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P2)

 

 

Thiết kế gian hàng triển lãm Vaio

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P2)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P2)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P2)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P2)

 

 

Thiết kế gian hàng triển lãm Vodafone

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P2)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P2)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P2)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P2)

 

 

Thiết kế gian hàng triển lãm Ericsson

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P2)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P2)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P2)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P2)

 

  

Thiết kế gian hàng triển lãm của Sam Sung

 

  30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P2)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P2)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P2)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P2)

 

  

Thiết kế gian hàng triển lãm LG

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P2)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P2)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P2)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P2)

 

 

Thiết kế gian hàng triển lãm xe Toyota tại Geneva

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P2)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P2)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P2)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P2)

 

 

Thiết kế gian hàng triển lãm xe PROTON PRJ 2012

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P2)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P2)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P2)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P2) 

 

 

Thiết kế gian hàng triển lãm nội thất cho phòng tắm Toto

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P2)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P2)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P2)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P2)

 

  

Thiết kế gian hàng triển lãm sản phẩm công ty xây dựng DLF Ấn Độ

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P2)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P2)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P2)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P2)

  

  

Trên đây là 10 mẫu tiếp theo nằm trong chùm bài giới thiệu 30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm. Mời các bạn đón xem tiếp phần 3 trên .

 

Xem thêm Nội thất gian hàng triển lãm CP+ 2013.