30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P1)

Thiết kế gian hàng triển lãm cafe Nespresso

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P1)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P1)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P1)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P1)

 

 

Thiết kế gian hàng triển lãm Ephymeral tại ROCA London

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P1)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P1)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P1)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P1)

  

 

Thiết kế gian hàng triển lãm các sản phẩm công nghiệp Forbo

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P1)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P1)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P1)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P1)

 

 

Thiết kế gian hàng triển lãm đồ thể thao của Sympatex tại ISPO Munich

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P1)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P1)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P1)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P1)

 

 

Thiết kế gian hàng triển lãm dược phẩm Gulf Drug

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P1)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P1)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P1)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P1)

 

 

Thiết kế gian hàng triển lãm nước tăng lực của Power Horse

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P1)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P1)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P1)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P1)

 

 

Thiết kế gian hàng triển lãm sản phẩm chăm sóc da SkinMedica

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P1)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P1)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P1)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P1)

  

 

Thiết kế gian hàng triển lãm đèn Delightfull

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P1)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P1)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P1)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P1)

   

 

Thiết kế gian hàng triển lãm DOW Middle East Coating stand 2011

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P1)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P1)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P1)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P1)

 

 

Thiết kế gian hàng triển lãm bút của Lexi BRASIL

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P1)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P1)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P1)

 

30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm (P1)

 

 

Trên đây là 10 mẫu đầu tiên nằm trong chùm bài giới thiệu 30 mẫu thiết kế gian hàng triển lãm. Mời các bạn đón xem tiếp phần 2 trên .

 

Xem thêm Thiết kế không gian nội thất triển lãm Unexpected Welcome bởi Moooi.