30 mẫu thiết kế đèn sàn khổ lớn đẹp độc đáo

Đèn sàn là giải pháp tuyệt vời để thêm ánh sáng cho phòng khách. Nó mang ánh sáng nhiều hơn một chiếc đèn bàn, và không mang ánh sáng tập trung, rực rỡ như đèn thả trần từ trên cao.

Đèn sàn trang trí là loại đèn có chân cao làm bằng gỗ hoặc kim loại, chụp đèn thường bằng vải hoặc plastic. Lựa chọn một thiết kế đèn sàn phù hợp không chỉ mang đến thêm ánh sáng cho phòng mà còn tô điểm nét sang trọng và thể hiện được phong cách của gia chủ. Dưới đây là một số mẫu thiết kế đèn sàn khổ lớn sẽ giúp bạn lựa chọn được một chiếc đèn sàn hoàn hảo, thẫm mỹ và cung cấp đúng ánh sáng cho các nhu cầu cụ thể của bạn.

Xem thêm : 25 mẫu đèn sàn sang trọng cho bạn tham khảo

Dưới đây là 30 mẫu thiết kế đèn sàn khổ lớn đẹp độc đáo

30 mẫu thiết kế đèn sàn khổ lớn đẹp độc đáo

30 mẫu thiết kế đèn sàn khổ lớn đẹp độc đáo

30 mẫu thiết kế đèn sàn khổ lớn đẹp độc đáo

30 mẫu thiết kế đèn sàn khổ lớn đẹp độc đáo

30 mẫu thiết kế đèn sàn khổ lớn đẹp độc đáo

30 mẫu thiết kế đèn sàn khổ lớn đẹp độc đáo

30 mẫu thiết kế đèn sàn khổ lớn đẹp độc đáo

30 mẫu thiết kế đèn sàn khổ lớn đẹp độc đáo

30 mẫu thiết kế đèn sàn khổ lớn đẹp độc đáo

30 mẫu thiết kế đèn sàn khổ lớn đẹp độc đáo

30 mẫu thiết kế đèn sàn khổ lớn đẹp độc đáo

30 mẫu thiết kế đèn sàn khổ lớn đẹp độc đáo

30 mẫu thiết kế đèn sàn khổ lớn đẹp độc đáo

30 mẫu thiết kế đèn sàn khổ lớn đẹp độc đáo

30 mẫu thiết kế đèn sàn khổ lớn đẹp độc đáo

30 mẫu thiết kế đèn sàn khổ lớn đẹp độc đáo

30 mẫu thiết kế đèn sàn khổ lớn đẹp độc đáo

30 mẫu thiết kế đèn sàn khổ lớn đẹp độc đáo

30 mẫu thiết kế đèn sàn khổ lớn đẹp độc đáo

30 mẫu thiết kế đèn sàn khổ lớn đẹp độc đáo

30 mẫu thiết kế đèn sàn khổ lớn đẹp độc đáo

30 mẫu thiết kế đèn sàn khổ lớn đẹp độc đáo

30 mẫu thiết kế đèn sàn khổ lớn đẹp độc đáo

30 mẫu thiết kế đèn sàn khổ lớn đẹp độc đáo

30 mẫu thiết kế đèn sàn khổ lớn đẹp độc đáo

30 mẫu thiết kế đèn sàn khổ lớn đẹp độc đáo

30 mẫu thiết kế đèn sàn khổ lớn đẹp độc đáo

30 mẫu thiết kế đèn sàn khổ lớn đẹp độc đáo

30 mẫu thiết kế đèn sàn khổ lớn đẹp độc đáo

30 mẫu thiết kế đèn sàn khổ lớn đẹp độc đáo

30 mẫu thiết kế đèn sàn khổ lớn đẹp độc đáo

Nhận xét