30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p6)

 The Cliff Boutique by Kasahara Design, Bali

 

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p6)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p6)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p6)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p6)

 
 

Nando’s Restaurant by Blacksheep, Ashford

 

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p6)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p6)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p6)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p6)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p6)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p6)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p6)

 

Aria restaurant by Urszula Tokarska & Stephen R. Pile Architect, Toronto

 

 

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p6)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p6)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p6)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p6)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p6)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p6)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p6)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p6)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p6)