25 mẫu bàn, ghế phòng ăn mộc và cá tính

Nội thất khu vực ăn ngoài trời và ăn trong nhà thông thường có sự chênh lệch khá lớn về cách nhìn nhận vật liệu cũng như công năng. Tuy nhiên sự hòa trộn phần nào đó giữa các không gian, giữa trong và ngoài tạo ra một phong cách thẩm mỹ mới, một phá cách mới, phong cách mộc trong thiết kế không gian phòng ăn. Nội thất các vật liệu mộc, thân thiện sẽ phản ánh một môi trường hữu cơ bền vững, cảm giác quen thuộc, ấm áp cho không gian hơn.

 

25 mẫu bàn, ghế phòng ăn mộc và cá tính

 

25 mẫu bàn, ghế phòng ăn mộc và cá tính

 

25 mẫu bàn, ghế phòng ăn mộc và cá tính

 

25 mẫu bàn, ghế phòng ăn mộc và cá tính

 

25 mẫu bàn, ghế phòng ăn mộc và cá tính

 

25 mẫu bàn, ghế phòng ăn mộc và cá tính

 

25 mẫu bàn, ghế phòng ăn mộc và cá tính

 

25 mẫu bàn, ghế phòng ăn mộc và cá tính

 

25 mẫu bàn, ghế phòng ăn mộc và cá tính

 

25 mẫu bàn, ghế phòng ăn mộc và cá tính

 

25 mẫu bàn, ghế phòng ăn mộc và cá tính

 

25 mẫu bàn, ghế phòng ăn mộc và cá tính

 

25 mẫu bàn, ghế phòng ăn mộc và cá tính

 

25 mẫu bàn, ghế phòng ăn mộc và cá tính

 

25 mẫu bàn, ghế phòng ăn mộc và cá tính

 

25 mẫu bàn, ghế phòng ăn mộc và cá tính

 

25 mẫu bàn, ghế phòng ăn mộc và cá tính

 

25 mẫu bàn, ghế phòng ăn mộc và cá tính

 

25 mẫu bàn, ghế phòng ăn mộc và cá tính

 

25 mẫu bàn, ghế phòng ăn mộc và cá tính

 

25 mẫu bàn, ghế phòng ăn mộc và cá tính

 

25 mẫu bàn, ghế phòng ăn mộc và cá tính

 

25 mẫu bàn, ghế phòng ăn mộc và cá tính

Nhận xét